Gedrag( )en ruimte

gaststad Dordrecht

donderdag 31 mei 2018

locatie Energiehuis

Winnaar PlanDagprijs 2018: Hans Leinfelder met het paper ‘Kom op tegen verharding! – Pleidooi voor een antirookcampagne in het Vlaams ruimtelijk beleid‘ (het juryrapport volgt snel!)

Winnaar aanmoedigingsprijs voor de jonge planoloog 2018: Dieter Leyssen met zijn paper ‘meanwhile use as an act of resistance‘ (het juryrapport volgt snel!)

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de nieuwsbrief!

Download hier de PlanDag-bundel 2018:

Follow me on Twitter

Gedrag( )en Ruimte

Mensen gedragen zich zelden zoals een ruimtelijke professional het bedenkt. De vraag is hoe ruimtelijke professionals beter kunnen inspelen op gedragsuitingen van mensen. Ruimtelijke (beleids)keuzes kunnen dan een betere bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We willen hierover met u van gedachten wisselen op de PlanDag 2018.

Is het niet tijd dat de ruimtelijke professional wat meer luistert naar gedragswetenschappers? Sociologen, antropologen, psychologen, pedagogen, biologen, gedragseconomen, criminologen, …. De gedragswetenschapper vertrekt vanuit sociale, psychologische, emotionele en/of cognitieve factoren die keuzes van mensen beïnvloeden. Oók de keuzes die verband houden met ruimtelijke ontwikkeling en het succes van ruimtelijke ingrepen.

De ruimtelijke professional weet wel dat keuzeprocessen van mensen (die zich uiten in gedrag) bepalend kunnen zijn voor het slagen van ruimtelijke projecten en beleid. Toch is het geen automatisme om hier actief rekening mee te houden. Vaak gaapt er een gat tussen ‘het plan’ en hoe mensen daadwerkelijk met de ruimte omgaan.

Hierover willen we met u van gedachten wisselen op de PlanDag 2018. We nodigen u daarom uit het debat te voeden, door uw kennis en ervaringen samen te brengen in een paper, een praktijkbeschrijving of een opiniestuk. U kunt ons uw abstract bezorgen tot en met maandag 12 februari 12.00. Uw definitieve paper, praktijkbeschrijving of opiniestuk ontvangen we graag op uiterlijk woensdag 11 april 2018.

Deelnemers kunnen met een Paper, Opinie of Praktijkbespreking bijdragen aan de PlanDag, maar ook deelnemers die geen schriftelijke bijdrage hebben geleverd zijn natuurlijk van harte welkom. De ambitie is om op basis van alle bijdragen en discussie uiteindelijk een beeld te kunnen vormen over hoe we als ruimtelijke professionals beter kunnen inspelen op gedragsuitingen van mensen.