PlanDag 2020: Nieuwe zekerheid

PlanDag-prijs 2020

De PlanDag jury 2020 heeft gekozen voor een gedeelde eerste plek voor het uitreiken van de PlanDag-prijs 2020. De PlanDag winnaars van 2020 zijn:

Tristan Claus met “U kan voor mij de was doen, maar geef mij geen vergunning omdat ik u dat lief gevraagd heb” en Eva Van Eenoo met “Verbeter de wereld, begin bij je mobiscore? Collectieve versus individuele verantwoordelijkheid in de ruimtelijke planning”. De Jury oordeelde: Beide papers scoren zeer hoog op originaliteit en toegankelijkheid. De paper van Eva scoort echter aanzienlijk beter op toepasbaarheid – iets wat in het paper van Tristan enigszins ontbreekt. De paper van Tristan daarentegen scoort hoger op de herkenbaarheid in zowel Nederland als Vlaanderen – hoewel de auteur deze reflectie helaas nog iets laat liggen. De originaliteit van de invalshoek en schrijfstijl moet echter benoemd worden. Zie hier het volledige juryrapport

Prijs voor de jonge planoloog – PlanDag 2020

De jury van de Prijs voor de jonge planoloog voor PlanDag 2020, heeft besloten dit jaar de Jongerenprijs van de PlanDag 2020 uit te reiken als aanmoedigingsprijzen aan:

zowel Jan Denoo voor de paper “The Quest for Uncertainty Decolonizing the Future in Urban Planning”, als Thomas Machiels voor zijn paper “Onzekerheid-aversie in complexe planningsvraagstukken: drie verklaringsmodellen”. De Jury oordeelde: de papers van Denoo en Machiels behandelen hetzelfde thema maar zijn qua opbouw en aanpak duidelijk verschillend en aldus gelijktijdig complementair. Tegelijkertijd slagen de papers er in, om interessante topics aan te snijden, kwalitatief te behandelen en relevante vragen voor de Vlaamse en/of Nederlandse planningspraktijk te stellen. Zie hier het volledige juryrapport

PlanDag 2020 heeft als thema “nieuwe zekerheid”. Het vakgebied van de ruimtelijke professional is de laatste decennia sterk bepaald door het idee van omgaan met onzekerheid. Die onzekerheid wordt gevoed door trends op het vlak van klimaatverandering, (de)globalisering of digitalisering. Tegelijk zien we in de samenleving een roep naar zekerheid ontstaan. Ook als ruimtelijk professional zijn we vaak betrokken bij maatregelen die mensen in de samenleving zenuwachtig maken. Maatregelen die elitair en bedreigend kunnen overkomen. Of het nu gaat over de bouwshift, verdichtingsprojecten, stadscentra autovrij maken, of wonen nabij stations. Het zijn onderwerpen waarbij we steeds op korte termijn en op individueel niveau inspanningen van mensen vragen. En dit terwijl de positieve effecten vaak pas op lange termijn en macroniveau merkbaar zijn. We willen op de PlanDag 2020 is debat gaan over dit spanningsveld. Met een aantal interessante sprekers. En uiteraard aan de hand van jullie bijdrage in een paper, praktijkbeschrijving of opiniestuk.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de nieuwsbrief