plandag 2022
Brussel skyline

PlanDag 2022 – 19 mei

Van de barricades op de grens tussen België en Nederland tot de grote verschillen in impact en beleving van de coronamaatregelen tussen bevolkingsgroepen. Het leven heeft zich tijdens de pandemie in bubbels teruggeplooid. Daar ontsnappen ook de ontwerp-, onderzoeks- en beleidspraktijk in het ruimtelijke domein niet aan. Reden om het fenomeen met collega’s in het vak onder de loep te houden.

In zoverre de coronamaatregelen dat toelaten, wordt de komende PlanDag-editie weer een moment waarop ruimtelijke professionals uit Nederland en België op 19 mei 2022 in Brussel fysiek met elkaar in dialoog kunnen gaan. Mede met jouw paper, praktijkbespreking of opiniestuk in de hand? Uiteraard blijf je ook zonder bijdrage van harte welkom op de PlanDag!

Zie voor meer informatie over deadlines voor abstracts en bijdragen de pagina https://plandag.net/bijdragen-awards/

Thema: Breek uit de Bubbel
Het thema van de PlanDag 2022 is “Breek uit je bubbel”. Zo willen we een goede traditie binnen ons vakgebied in ere houden. Of misschien is de realiteit vandaag dat we die traditie moeten reanimeren of een nieuwe invulling geven? Heeft u recent nog een Frans- of Duitstalig of Aziatisch plandocument ingezien? Of bent ook u enkel maar het Engels machtig zodat u vastzit in een Angelsaksische bubbel? Of bent u in uw stad of buurt nog naar een bijeenkomst of feestje geweest waar u duidelijk de uitzondering op regel was?
Hoe verhouden we ons als ruimtelijke professionals tot deze veelheid aan bubbels? Want ook al zijn velen onder ons gefascineerd door ruimtelijke, al dan niet zichtbare grenzen, tezelfdertijd zijn we met onze generalistische blik als geen ander in staat grenzen te slechten. Is het daarvoor ook niet nodig om uit de bubbel van de korte termijn te breken en behendig met verschillende tijdscycli om te springen?
Deze en andere vragen liggen op 19 mei 2022 ter tafel tijdens de PlanDag 2022.
Zie voor meer informatie de pagina https://plandag.net/thema-vraagstukken/

Locatie: Brussel
Als je het ons vraagt, is de hoofdstad van België en Europa de uitgelezen plek om met elkaar over bubbel-breken te discussiëren. Het tweetalige stadsgewest op het kruispunt van de Latijnse en Germaanse cultuurtradities maakt in de Belgische federale staatsstructuur autonoom zijn ruimtelijk beleid. Het superdiverse Brussel is een laboratorium voor complexe stedelijke en stadsregionale uitdagingen. PlanDag is in 2022 te gast bij perspective.brussels, het planningsbureau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Winnaar PlanDag-prijs 2022

De jury heeft de PlanDag-prijs 2022 uitgereikt aan Peter Vervoort en Floor Vandevenne voor hun paper “Komt een man bij de dokter. Een novelle over gezonde leefomgevingen“.

De jury noemt “Komt een man bij de dokter” een originele, kwalitatief hoogstaande behandeling van een urgent thema in de planningstheorie en -praktijk. Voor de jury mag deze novelle een complete roman worden. Lees ook het volledige juryrapport van de PlanDag-prijs 2022.
Deze editie van de PlanDag-prijs werd gesponsord en ondersteund door Antea Group.

Winnaars aanmoedigingsprijzen Jongerenprijs PlanDag 2022

De jury heeft dit jaar besloten om de Jongerenprijs van de PlanDag 2022 uit te reiken als aanmoedigingsprijzen aan:

Volgens de jury slagen deze twee papers er in interessante topics aan te snijden met relevantie voor de Vlaamse en/of Nederlandse planningspraktijk. Tegelijk roepen beide papers op vlak van uitwerking en praktische toepasbaarheid nog vragen op bij de jury. Lees ook het volledige juryrapport van de PlanDag Jongerenprijs 2022.

Deze editie van de PlanDag ‘Prijs voor jonge planoloog’ werd gesponsord en ondersteund door studiebureau OMGEVING.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de nieuwsbrief