plandag 2024 logo
zwijndrecht

PlanDag 2024 – Storm en stilte

Hoog- en laagdynamische processen in de maatschappij en ons vakgebied – 30 mei 2024, Zwijndrecht (BE)

Ons vakgebied bevindt zich in een storm die om stilte vraagt. Doen we nog wel de juiste dingen en doen we de dingen nog juist in onze fysieke leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we ondanks de dagelijkse snel, sneller, snelst dynamiek alle belanghebbenden betrekken en oog blijven houden voor trage fysische processen die we nodig hebben om snelle bouwprocessen te verankeren? Hoe kunnen we opnieuw rustmomenten inbouwen in planprocessen? En welke methoden en instrumenten hebben we hiervoor tot onze beschikking?
Met het thema Storm en stilte bood PlanDag 2024 een moment van rust voor een stormachtige dialoog over de huidige ontwikkelingen in de maatschappij en ons vakgebied. In samenwerking met de Belgische gemeente Zwijndrecht werd op donderdag 30 mei 2024 samen met de deelnemers het spanningsveld tussen hoog- en laagdynamische aspecten van de fysieke omgeving, planningsprocessen en de samenwerking met stakeholders herontdekt. We gingen op zoek naar manieren waarop we de groeiende turbulente dynamiek moeten en kunnen blijven verbinden met trage bewegingen.
Het thema van de PlanDag 2024 was Storm en stilte. Op 30 mei 2024 gingen we in het Ontmoetingscentrum ’t Waaigat in het Belgische Zwijndrecht met de deelnemers in debat over dit thema. Voor meer uitgebreide informatie over het inhoudelijke thema en de daarbij behorende vraagstukken van PlanDag 2024 zie Thema en vraagstukken.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de nieuwsbrief

Prijswinnaars PlanDag 2024

PlanDag-prijs 2024

De jury heeft de heeft de PlanDag-prijs 2024 uitgereikt aan:

Deze editie van de PlanDag-prijs 2024 werd gesponsord en ondersteund door Antea Group.

Anteagroup

Prijs voor de Jonge Planoloog 2024

De jury van de Prijs voor de jonge planoloog voor PlanDag 2024, heeft besloten dit jaar de Jongerenprijs van de PlanDag 2024 uit te reiken aan:

Deze editie van de Prijs voor de jonge planoloog van PlanDag 2024 werd gesponsord en ondersteund door Bureau Omgeving.

bureau omgeving

Beide papers zijn terug te lezen in het PlanDag 2024 boek.