plandag 2024 logo
Plandag 2024 Zwijndrecht

Over Plandag

De Stichting Planologische Diskussiedagen is in september 1980 opgericht, op initiatief van de Nederlandse BNSP en de Vlaamse VRP. Dit zijn de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen respectievelijk de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Doel van de Planologische Diskussiedagen is ontmoeting en uitwisseling van informatie over de opzet, de inhoud en het functioneren van de ruimtelijke planning tussen leden van de Nederlandse en Vlaamse vakgemeenschappen. De planningspraktijk in Nederland en Vlaanderen kent immers tal van gemeenschappelijke uitdagingen, die de moeite van uitwisseling waard zijn.

PlanDag komt voort uit de Planologische Diskussiedagen. Deze dagen zijn ooit bedacht vanuit de waarneming dat in de wereld van studiedagen en lezingen, steeds dezelfde mensen werden uitgenodigd om hun verhaal te doen. Maar er zijn nog zoveel andere interessante verhalen, die waardevol zijn om te delen met Nederlandse en Vlaamse ruimtelijke professionals. Daarom werd vertrokken van een nieuw concept. Iedere ruimtelijke professional met een interessant verhaal uit onderzoek of praktijk, zou een forum krijgen om zijn verhaal te doen en anderen krijgen de kans om hierop direct te reageren. Deelnemers aan de PlanDag kunnen een bijdrage leveren in de vorm van een Paper, Opinie of Prakijkbespreking. Ook deelnemers die geen schriftelijke bijdrage leveren zijn van harte welkom. Leren van elkaar, daar draait het om bij de PlanDag.

Voor de eerdere PlanDagen klikt u op archief rechtsboven in de navigatiebalk. 

 

Bestuur PlanDag

De stichting is geheel onafhankelijk en wordt bestuurd door een groep vakdeskundigen met een zeer gevarieerde achtergrond uit Nederland en Vlaanderen. Het bestuur achter de PlanDag bestaat uit:

Geiske Bouma, voorzitter (TNO, Strategie en Beleid, Delft)
David Dooghe, secretaris (TNO, Strategie en Beleid, Delft, Universiteit van Antwerpen & Lectoraat Future Urban Regions, Tilburg)
Martijn van den Bosch , penningmeester (Woonin, Utrecht)
René van der Lecq, (Departement Ruimte Vlaanderen, Brussel)
Lieve Custers, (Universiteit Hasselt, Buro Boris)
Sven Augusteyns, (Landschaps- en stedenbouwbureau OMGEVING, Antwerpen)
Bart de Zwart, (Hanzehogeschool, Groningen)

Adresgegevens

Stichting Planologische Diskussiedagen
KvK nummer: 41145589

Correspondentie-adres inzake facturen en financiën:
TNO
T.a.v. Geiske Bouma / PlanDag
Postbus 96800
2509 JE  Den Haag
Nederland

Factuurgegevens

Ons (Nederlandse) bankrekeningnummer is:

IBAN: NL61 INGB 0004 2159 00, BIC: INGBNL2A (ING-bank)

t.n.v. de Stichting Planologische Diskussiedagen

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de PlanDag, David Dooghe, via info@plandag.net.