Locatie

Stadsregio Turnhout treedt in 2019 op gaststad van de Plandag.

De stadsregio is het stedelijk hart van de Kempen. Het is gelegen ten noorden van de E34, tussen Antwerpen en Eindhoven. In het gebied tussen de Vlaamse Ruit en Brabantse stedenrij vormt het de enige stedelijke kern van formaat. De stadsregio heeft daardoor een ruim verzorgingsgebied.
De stadsregio is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. De samenwerking is in 2004 ontstaan vanuit de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Turnhout als stedelijk centrum van de Kempen. Samen willen deze gemeenten werk maken van de realisatie van doelstellingen op het vlak van onder meer wonen, mobiliteit, sociale(re) economie en ruimtelijke planning. Ze willen dit doen vanuit één geïntegreerd verhaal.
Enkele voorbeelden van realisaties zijn:

• Een langetermijnvisie waarin een geïntegreerde aanpak van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op stadsregionaal niveau centraal staat.
• Een experimenteel nieuw bestuurssysteem met een stadsregionale regioraad en stadsregionale commissies om gezamenlijk beleid te maken
• Een gezamenlijk beslissing van de vier gemeenten op basis van een objectieve woonanalyse om woonreservegebieden niet aan te snijden
• Een gezamenlijke visie op detailhandel, waarbij ruimtelijk afgebakend is welke type detailhandel waar gewenst is in de stadsregio
• Een gezamenlijke mobiliteitsplan met 10 prioritaire acties voor de stadsregio
• Een afbakening van de levensloop bestendige gebieden in de stadsregio

De Plandag 2019 vindt plaats in Cultuurhuis De Warande (Warandestraat 42, Turnhout) dat gelegen is op een kleine tien minuten stappen vanaf station Turnhout.

Het station van Turnhout heeft rechtstreekse treinverbindingen vanuit Antwerpen en Brussel. Wie vanuit Nederland komt, kan ook kiezen voor een busverbinding 450 van De Lijn die vertrekt vanaf station Tilburg. De busrit biedt u 50 minuten unieke grenservaring en houdt halte voor het Cultuurhuis De Warande.

Routeplanner De Lijn

Cultuurhuis De Warande