plandag 2022
rotterdam

Programma PlanDag 22 juni 2023

PlanDag 2023 vindt plaats op donderdag 22 juni 2023 in het Debatpodium Arminius in Rotterdam.
Hieronder alvast wat eerste globale informatie. De hieronder weergegeven tijden zijn nog niet definitief, maar geven een indicatie van de indeling van het dagprogramma.

De trein vanuit Belgie komt rond 8.50 uur aan op Rotterdam Centraal, enkele minuten daarvoor ook een Thalys. Houd rekening met ontvangst tussen 09:30 en 10:00. Het ochtendprogramma begint omstreeks 10:00 uur.

Ochtend Middag
09:30 – 10:00 Inloop 13:30 – 14:45 1e Ronde deelsessies
10:00 – 12:15 Ochtendprogramma 14:45 – 15:00 Korte pauze
12:15 – 12:30 Prijsuitreiking 15:00 – 16:15 2e Ronde deelsessies
12:30 – 13:30 Pauze & lunch 16:15 Afsluiting & borrel

Ochtendprogramma: Van transitie aanpak naar systeemverandering

Meerdere transities leiden tot (ver)nieuw(d)e ruimtelijke claims. De schaarse ruimte maakt steeds duidelijker dat we deze ruimtelijke claims, en daarmee ook de transities, niet meer los van elkaar kunnen zien. Onze stelling voor het ochtendprogramma is: We kunnen niet langer blijven werken aan afzonderlijke transities, we moeten bouwen aan een nieuw systeem!

Tijdens het ochtendprogramma zullen we deze stelling eerst vanuit verschillende perspectieven belichten. Dit door middel van presentaties van Prof. Vincent Marchau (Radboud Universiteit), Marije ten Kate (Gemeente Rotterdam) en Koen Wynants (Common Labs, Antwerpen). Daarna is er ruimte voor een gezamenlijk gesprek tussen de drie sprekers onderling en met de PlanDag bezoekers in de zaal.

Sluit je bijdrage aan bij dit thema, en wil je vanuit jouw paper een stelling inbrengen? Geef dat aan in de begeleidende mail bij het indienen van de paper. Vanuit deze input, zullen we het ochtendprogramma verder inhoudelijk voeden.

Middagprogramma: middagsessies & excursie

In de middag gaan we in groepen uiteen in verschillende inhoudelijke thema-sessies en een excursie. Globaal ziet de indeling van de sessies er als volgt uit, per middagdeel:

Ronde 1

  1. Deelsessie 1.1 – Nooit of nu mensen meenemen
  2. Deelsessie 1.2 – Nooit of nu ruimte en energie koppelen
  3. Deelsessie 1.3 – Nooit of nu aanpakken vanuit systeemanalyse
  4. Deelsessie 1.4 – Nooit of nu verbeelden
  5. Excursie ronde 1: Klimaatbestendige Stad (12.30 – 14.45)

Ronde 2

  1. Deelsessie 2.1 – Nooit of nu private middelen aanwenden
  2. Deelsessie 2.2 – Nooit of nu het regime veranderen
  3. Deelsessie 2.3 – Nooit of nu persoonlijk versus kunstmatig bevragen
  4. Excursie ronde 2: Rotterdam en de Vitale Systemen (14.45 – 16.15)
 • Na afloop van de thema-sessies in de middag, sluiten we de PlanDag 2023 af met een gezellige borrel.

Middagexcursies

Excursie ronde 1: Klimaatbestendige Stad   (12.30-14.45)  Emiel Arends
Rotterdam werkt al jaren aan een klimaatbestendige stad. Het Rotterdams Weerwoord is het programma wat hier uitvoering aan geeft. Tijdens de wandeling komen we langs verschillende projecten waar innovatie, stakeholder engagement en ruimtelijke inpassing centraal staan.

Excursie ronde 2: Rotterdam en de Vitale Systemen  (14.45-16.15) John de Ruiter
Onze wereld is volop in beweging. De uitdagingen stapelen zich op. De stad groeit en onze systemen zijn in transitie en staan onder druk. Denk aan energie, mobiliteit, water en ecologie. Rotterdam werkt aan een aanpak om de vitale systemen in de stad op een vernieuwende manier in beeld te brengen, vanuit een systeembenadering te analyseren om ze straks op elkaar en op de andere opgaven van de stad af te kunnen stemmen. Maar wat zijn vitale stedelijke systemen en hoe krijg je er grip op? En niet te vergeten; wat kan dat betekenen voor het werken aan de stad? Daar gaan we met elkaar over in gesprek tijdens deze excursie.

Sprekers ochtendprogramma – PlanDag 2023

 

Vincent Marchau

Prof. Vincent Marchau

Prof. Vincent Marchau (Radboud Universiteit – Faculteit Managementwetenschappen) is hoogleraar Onzekerheid en Adaptiviteit van Maatschappelijke Systemen. Zijn onderzoek richt zich op (benaderingen voor) lange termijn besluitvorming op grond van mobiliteit, logistiek, water, ruimtelijke planning, etc. Marchau is ook  Directeur van de  Onderzoeksschool TRAIL (Transport, Infrastructuur en Logistiek), met meer dan 130 PhD studenten en 60 stafleden verspreid over 6 universiteiten in Nederland. In zijn bijdrage zal Marchau ingaan hoe met onzekerheid om te gaan bij grote maatschappelijke transities

 

Marije ten Kate

Marije ten Kate

Marije ten Kate is Expert Planologie bij de gemeente Rotterdam. Ze is gefascineerd door hoe steden fundamenteel kunnen veranderen door technische en ecologische transities, zoals klimaatadaptatie, hernieuwbare energie, circulariteit, nieuwe mobiliteit, digitalisering en COVID. Sinds 2017 leidt ze het Rotterdamse innovatieprogramma #NextCity. Vanuit dit programma verkent de gemeente alternatieve denk- en handelingswijzen voor het omgaan met de nieuwe, en vaak onverwachte, ruimtelijke impact van transities in de stad. Door de krachten te bundelen met verschillende onderzoeksinstituten en praktijkexperimenten onderzoekt #NextCity Rotterdam wat er ontbreekt in ons huidige planningssysteem voor het omgaan met de fundamentele onzekerheden die deze transities met zich meebrengen.

 

 

Koen Wynants

Koen Wynants

Koen Wynants behaalde een Master in de Biologie. Hij was 10 jaar actief bij het burgercollectief Antwerpen aan’t woord. Daar werd hij doordrongen van de overtuiging dat de stad een gedeelde verantwoordelijkheid is. Burgers, middenveld, ondernemers, ambtenaren, politici, … maken samen stad. Een utopisch toekomstbeeld van de ‘harmonieuze stad’ van waaruit hij ook in ‘zijn’ Antwerpen-Noord continu aan de slag is. Lokale, tijdelijke, kleinschalige experimenten voeden hem en laten hem blijven geloven dat het samen leven in de stad anders kan. Duurzamer, socialer en democratischer. Koen is actief bij De Verborgen Kloostertuin, Fundament 2060 vzw, Held van’t Noord, Peperfabriek, Europahuis Ryckevelde, Peperfabriek,… Hij is oprichter van Commons Lab en momenteel ‘programma coördinator.