plandag 2022
skyline brussel

Programma PlanDag 19 mei 2022

Hieronder geven we een globale weergave van het programma van PlanDag 2022.
Tussen 09:30 en 10:00 is de ontvangst. Het ochtendprogramma gaat van start om 10:00 uur. 

Ochtend Middag
09:30 – 10:00 Inloop 13:30 – 14:45 1e Ronde deelsessies (& start middagexcursie)
10:00 – 12:15 Ochtendprogramma 14:45 – 15:00 Korte pauze (& einde middagexcursie)
12:15 – 12:30 Prijsuitreiking 15:00 – 16:15 2e Ronde deelsessies
12:30 – 13:30 Pauze & lunch 15:00 – 16:15 Borrel

Ochtendprogramma plenair

In het ochtendprogramma zullen Tine Van Herck (PTArchitecten, Brussel) en Aart van der Maas (Hogeschool Utrecht) aan de hand van concrete projecten beschrijven hoe ze uit de bubbel van het vakgebied stappen én de sociaal-culturele bubbel proberen te doorbreken. Vanuit beleidshoek zal op hun verhalen gereflecteerd worden. Daarna gaan de sprekers in debat met het publiek.

Sprekers ochtendprogramma – PlanDag 2022

 

Tine van Herck

Tine van Herck

Tine van Herck is co-founder van PTA, een multidisciplinair architectenvennootschap dat ontwept en onderzoekt en dit op verschillende schaalniveaus. In 2014 publiceerde ze samen met Peter Casier: Working Within the Human Context. Dit is volgens hen niet zozeer een methode maar een ontwerpattitude. PTA brengt deze attitude in de praktijk door het toetsen van hun projecten aan drie aspecten: human context , interactie en open-ended. Over de jaren bouwde PTA ervaring op met diverse co-creatieve trajecten (cfr. verschillende (duurzame) wijkcontracten, schoolcontracten).

 

Aart van der Maas

Aart van der Maas

Aart van der Maas coördineert binnen het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht de onderzoekslijn ‘maatschappelijke impact van kunst en cultuur’. Daarnaast richt zijn PhD onderzoek aan de Universiteit van Antwerpen zich op de relatie tussen culturele commons en wijkcultuurhuizen in Utrecht. Door beide geeft Aart uitdrukking aan zijn passie om samenlevingsvraagstukken in de context van het sociale domein te verbinden aan kunst en creativiteit.

 

 

Reflectanten ochtendprogramma – PlanDag 2022

 

Anne van Kuijk

Anne van Kuijk

Anne van Kuijk is Adviseur Omgevingskwaliteit Provincie Noord-Brabant. Anne was verbonden aan initiatieven zoals de Landschapstriennale 2021 in het Van Gogh Nationaal Park in-oprichting, Brabantse Stijlprijs 2021 “Een thuis voor iedereen” en IABR- MozaiekBrabant. Ze werkte ook het project in de Peel dat in gaat op hoe voelen mensen zich, door al eerdere plaatsgevonden transities heen, verbonden met de Peel streek en wat hebben ze nodig om ook in de toekomst daar ‘goed’ te kunnen leven?

 

Stefaan Tubex

Stefaan Tubex

Stefaan Tubex is beleidsondersteuner Stedenbeleid bij de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand en werkt onder andere aan stadsvernieuwing & wijkverbetering, veerkrachtige steden en de EU Urban Agenda. Samen met Architecture Workroom Brussels werkte hij aan de tentoonstelling ‘Stadsvernieuwing is mensenwerk’ rond 20 jaar stadsvernieuwing in Vlaanderen. Hij is ook betrokken bij het visietraject rond stadsvernieuwing en stedelijkheid van het Hannah Arendt Instituut.

 

 

 

Wiet Vandaele

Wiet Vandaele

Wiet Vandaele studeerde architectuur en stedenbouw aan de KULeuven. Hij werkte als planner bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en als architect in de Verenigde Staten. Momenteel is hij aan de slag bij de Stad Leuven. Zijn interesses zijn stadsontwikkeling en regionale planning.

 

 

 


Middagsessies

Indeling eerste ronde (13.30 – 14.45)

Breek uit de bubbel van het vakgebied: kennis koppelen
Tafel 1 — Moderator: Geiske Bouma

  • Ann Pisman, Helena Bieseman en Veerle Strosse: Het Ruimterapport 2021
  • Tess Tjokrodikromo: Leren(d) innoveren: hoe kan een gemeente haar innovatiecapaciteit vergroten?
  • Julien Thomas: Sketching as Knowing; Positioning stakeholder engagement as a site of knowledge creation

Breek uit je tijdsbubbel
Tafel 2 — Moderator: David Dooghe

  • Geert Mertens: Omgevingsbeleid bij de tijd
  • Jaimy van Dijk: Een wandeling met de toekomst; De toepassing van toekomstgeletterdheid in de planologie
  • Mario Matthys: Animated Spatial Time Machine

Breek uit de bubbel van je landsgrenzen: Belgisch-Nederlandse systeembubbels
Tafel 3 — Moderator: René van der Lecq

  • Isabelle Loris: Vastgoedbubbel. Is wonen nog betaalbaar?
  • Tristan Claus en Peter Davids: Vlaanderen en Nederland: palaverplanologie in de Lage Landen

Breek uit de bubbel van het vakgebied: gezonde koppeling
Tafel 4 — Moderator: Rien van de Wall

  • Elisa Donders en Sarah De Boeck: Gezonde leefomgeving: een interdisciplinaire aanpak
  • Peter Vervoort en Floor Vandevenne: Komt een man bij de dokter: een novelle over gezonde leefomgevingen
  • David Evers en Guus de Hollander: Corona als (gemiste) kans

Indeling tweede ronde (15.00 – 16.15)

Breek uit de bubbel van je landsgrenzen: Belgisch-Nederlandse terreinbubbels
Tafel 1 — Moderator: René van der Lecq

  • Hélène Sambaer: Uitdagingen en innovaties bij binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten: het Nederlandse voorbeeld
  • Thomas Dillon Peynado: Stad x Ruimte: ontwerpstudie naar de stad in doorsnede

Breek uit de socio-culturele bubbel
Tafel 2 — Moderator: Lieve Custers

  • Jürgen Van Acker: Bubbels in Brussels: Project PAS-LAID
  • Amber Bosse: Ruimte voor waarden: het in kaart brengen van buurtervaring bij veranderingen in de leefomgeving
  • Alda Avdic Alagic en Bart de Zwart: Bubbels van creativiteit; Een verkenning van de veerkracht van broedplaatsen in Nederlandse steden

Breek de bubbel van de sociale afstand
Tafel 3 — Moderator: Rien van de Wall

  • Kobe Boussauw en Sarah De Boeck: De ‘essentiële economie’: een sociaal rechtvaardige onderlegger voor de 15-minutenstad?
  • Tymke Ton: Tijd voor Zorgen? Socio-temporele configuraties van huishoudelijk werk in Gent

Breek de bubbel van de kavel: verbindende ruimte
Tafel 4 — Moderator: Elke Vanempten

  • Valerie Dewaelheyns, Axel Verachtert, Marjolijn Claeys: Breek uit de tuinbubbel! Private paradijsjes ontpoppen tot collectieve deugden
  • Teddy de Jong: Mobiliteitshubs: de verbinder de we nodig hebben
  • Anneloes van Noordt: Klimaatuitdagingen als motor voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling – Projecten klimaatwijken

Op de pagina ‘Deelnemers 2022’ kunt u de abstracts bij bovengenoemde auteurs/bijdragen terugvinden.

Middagexcursie

Groenblauwe ontwikkeling in de Noordwijk (Zennepark) en Thurn en Taxis

De medewerkers van Perspective Brussels nemen u mee naar enkele bijzondere gebieden op een steenworp buiten het stadscentrum. Thurn en Taxis is een nieuw stadsdeel dat is ingericht op een herbestemd industrieel terrein rond het voormalig goederenstation Gare Maritime. De voormalige spoorlijn 28A is omgevormd tot een stedelijk landschapspark waarrond heen fraai gerestaureerde gebouwen en nieuwbouw vandaag ruimte voorzien voor evenementen, ondernemerschap, overheden en wonen. Het park bestaat uit een dreef met vijf bomenrijen dat het centrale deel van het park aan de westzijde moet verbinden met de Havenlaan aan de oostzijde van het terrein dat via groenvoorziening een connectie maakt met het Maximiliaanpark in de Noordwijk. De Noordwijk is een voormalige volkswijk die sinds eind jaren zestig plaats heeft gemaakt voor een grootstedelijke kantorenwijk. Het laatste decennium maken de overheden weer werk van leefbaarheid en moet ook de woonfunctie opnieuw een plaats krijgen. De voormalige bedding van de Zenne is een belangrijke drager voor investeringen in groenblauwe ontwikkeling. Het Zennepark is een knappe realisatie dat groen ruimtes en een verbinding voor zachte mobiliteit voorziet tussen meerdere huizenblokken.