plandag 2024 logo
Plandag 2024 Zwijndrecht

Programma PlanDag 30 mei 2024

PlanDag 2024 vindt plaats op donderdag 30 mei 2024 in het Belgische Zwijndrecht. Hieronder vind je een indicatie van de dagindeling, uitgebreide informatie over het ochtendprogramma en de indeling van de deelsessies in het middagprogramma. De tijden zoals weergeven zijn nog geen definitieve tijden, maar geven een indicatie van de dagindeling.

We hebben in het programma zo veel als mogelijk rekening proberen te houden met de aankomst- en vertrektijden van de treinen in Antwerpen en het openbaar vervoer van en naar Zwijndrecht. Het ochtendprogramma zal daarom omstreeks 10:30 uur van start gaan. De globale dagindeling van PlanDag 2024 ziet er als volgt uit:

Ochtend   Middag
09:45 – 10:30 Inloop   13:45 – 15:00 1e Ronde deelsessies
10:30 – 12:10 Ochtendprogramma   15:00 – 15:15 Korte pauze
12:10 – 12:30 Prijsuitreiking   15:15 – 16:30 2e Ronde deelsessies
12:30 – 13:45 Lunch & wandeling/busrit   16:30-17:30 Afsluiting & borrel

Ochtendprogramma: hoog- en laag dynamisch

Dynamische processen zijn voor ruimtelijke professionals geen onbekend terrein. Echter, we lijken steeds vaker gevangen in een turbulente storm. Ondertussen vraagt en neemt de samenleving actie. Doen we als ruimtelijke professionals nog wel de juiste dingen? En doen we de dingen nog juist?

Het PlanDag ochtendprogramma vertrekt vanuit deze vragen. In zijn keynote zal Prof. Maarten Hajer (Universiteit Utrecht) reflecteren op de huidige status van ruimtelijke ontwikkeling en door middel van voorbeelden alternatieve oplossingen schetsen. Het panel, bestaande uit Steven Vervaet (Schepen, gemeente Zwijndrecht), Peter Vermeulen (Ringland, Antwerpen) en Liesbeth Huybrechts (Universiteit Hasselt), reflecteert op de Maartens keynote en bouwt hierop verder vanuit hun praktijkervaringen. In het daaropvolgende gesprek zullen we ingaan op vragen zoals: welke extra kansen bieden grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen? Welke rol wil en kan de samenleving spelen bij veranderingen in de leefomgeving? En welke nieuwe vaardigheden worden er verwacht van ruimtelijke professionals? Naast de ervaring van panelleden is er ruimte voor input vanuit de PlanDag bezoekers en de stellingen van de ingezonden PlanDag papers.

Middagprogramma: sessie-indeling

Voor de middagsessies verzamelen wij in de Hal, uw moderator neemt u dan mee naar uw middagsessie

Sessieronde 1 (13.45 – 15.00)

Deelsessie 1.1 – Storm en stilte in fysieke transities
Moderator: Sven Augusteyns (Sportcentrum 1)

 • René van der Lecq en Shana Debrock: Graven naar systeemoplossingen
 • Sebastien Van Eupen en Siebe Puynen: Het Nationaal Park Scheldevallei – een ruimtelabo met het natuurlijk landschap als planningsbenadering
 • Jo Boonen: Het einde nooit in zicht

Deelsessie 1.2 – Storm en stilte in de praktijk
Moderator: Bart de Zwart (Gemeentehuis)

 • Evelien Janssens en Gerard Stalenhoef: Gebiedswerking als verbinding tussen storm en stilte
 • Ferry van de Mosselaer, Nico Schram en Jelte Kinderman: Creatieve broedplaatsen: van locatie naar klimaat
 • Bob D’Haeseleer: Power Up voor een eerlijke transitie

Deelsessie 1.3 – Storm en stilte in de transitie van het planningsveld
Moderator: Lieve Custers (Sportcentrum 2)

 • Thomas Vanoutrive: De opvallende stilte in de storm: een dialoog over planningstheorie en competenties
 • Anonieme Titaantjes: Plannen voor een prikje

Deelsessie 1.4 – Storm en stilte in ons vakgebied
Moderator: Geiske Bouma (Sportcentrum 3)

 • Gerwin Gabry: Hollen of stilstaan? Het verbinden van nu en later
 • Sigrid Heirman en Tine Van Hoof: Het provinciale steunpunt Ruimte Antwerpen, ook advisering draagt bij tot de goede ruimtelijke ordening

 

Sessieronde 2 (15.15 – 16.30)

Deelsessie 2.1 – Storm en stilte in het woonbeleid
Moderator: Geiske Bouma (Sportcentrum 3)

 • David Dooghe: Crises en woonbeleid
 • Ellen Simons en Silke Daals: Jimmy’s geeft thuis – bouwstenen voor een woonconcept voor kwetsbare jongeren
 • Isabelle Loris: Is een ‘bouwturbo’ nodig? Over realisatiegraden en bouwsnelheid

Deelsessie 2.2 – Storm en stilte in de aanpak van transities
Moderator: Bart de Zwart (Gemeentehuis)

 • Margo Bienstman, Helena Bieseman en Ann Pisman: Zit Vlaanderen in het oog van de storm?
 • Chris den Heijer, Filip Hendrickx en Kobe Tilley: Wat met het RUP in context van de Bouwshift?
 • Ruben Wauters: Klimaatadaptatie op private domeinen

Deelsessie 2.3 – Storm en stilte in de menselijke aanpak
Moderator: Lieve Custers (Sportcentrum 2)

 • Robin De Ridder: Volle kracht vooruit – mensen- en burgerrechten als ballast voor (ruimtelijke) transities?
 • Bob D’Haeseleer: Darwin’s Democracy, will energy abundancy lead to the continuous broadening of citizenship?
 • Hein Struben en Paul Rijnaarts: Er worden nog planologische kathedralen gebouwd

Deelsessie 2.4 – Storm en stilte in de instrumentele vernieuwing
Moderator: René van der Lecq (Sportcentrum 1)

 • Tara Galmart: Nood aan een geïntegreerd neutralisatie-instrument op Vlaams niveau
 • Sigrid Heirman en Kate Vanderstraeten: Slaagkansen van ruimtelijke uitvoeringsplannen verhogen door de introductie van ontwerpend onderzoek en haalbaarheidstoets door de provincie Antwerpen
 • Mario Matthys: De fusie van XR en GeoAI, nieuw instrumentarium voor de Ruimtelijk Expert

Keynote en panel – PlanDag 2024

 

maarten hayer

Prof. Maarten Hajer

Maarten Hajer is professor urban futures bij de UU en directeur Urban Futures Studio. Van 2008 tot 2015 was hij de eerste directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hajer is tevens lid van het UNEP Resource Panel dat zich bezighoudt met strategische vragen rond de uitputting van hulpbronnen, loskoppeling van economie en milieubelasting en ‘resource-efficiency’. Maarten was Chief Curator van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam in 2016, met als thema ‘The Next Economy’ en curator van de tentoonstelling over de toekomst van Nederland ‘Places of Hope”, onderdeel van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Hij heeft gepubliceerd over duurzame steden, smart cities, sociale rechtvaardigheid van o.a. energietransitie, inclusieve en ecologsiche stedenbouw en de rol van grass rootes.

 

 

Steven Vervaet

Steven Vervaet

Steven Vervaet is schepen ruimtelijke ordening en leefmilieu in de Belgische gemeente Zwijndrecht. Steven zet zich actief in voor een leefbare en aantrekkelijke gemeente die op sociaal en ecologisch vlak haar verantwoordelijkheid neemt, haar rechten opeist, en als het kan ook de toon durft te zetten. Hij neemt onder meer een regierol op in de aanpak van chemische verontreiniging in zijn gemeente. Al voor zijn positie als schepen voerde Vervaet, als een actieve burger, al jarenlang een procedure tegen het Oosterweeldossier. Hij onderhandelde zo een mooi pakket leefbaarheidsmaatregelen waaronder een doeltreffende geluidsbuffer voor heel Zwijndrecht en Burcht.

 

 

Peter Vermeulen

Peter Vermeulen

Peter Vermeulen is opgeleid als ingenieur architect en was ruimtelijk planner bij Stramien. Hij is secretaris van de vzw Ringgenootschap. Deze vzw, ook beter bekend als RIngland, is een politiek ongebonden burgerinitiatief dat streeft naar een overkapping, met gescheiden tunnels voor stadsregionaal en doorgaand verkeer, van de Antwerpse Ring. Vermeulen is ook een van de experts van de Ringland Academy en denk na over de stad van de toekomst en diept de Ringland-plannen verder kritisch uit op de drie basisthema’s: mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling. Hierbij wordt bekeken hoe Ringland een positieve bijdrage kan leveren aan tal van stedelijke beleidsplannen en beleidsinitiatieven (zoals het klimaatplan, het groenplan of Labo XX).

 

 

Liesbeth Huybrechts

Liesbeth Huybrechts

Liesbeth Huybrechts werkt als hoofddocent in de onderzoeksgroep Arck, Universiteit Hasselt aan onderwerpen zoals participatief ontwerp, design antropologie en ruimtelijke transformatieprocessen. Huybrechts onderzoeks- en onderwijsprojecten kenmerken zich door haar interesse in collectiviteit bij het ontwikkelen van steden en regio’s. Om die collectiviteit te onderzoeken en te bevorderen, ontwerpt ze omgevingen, methoden en tools, zoals de veelgebruikte participatieve mapping tool MAP-it of het Living Lab De Andere Markt. Liesbeth is vandaag onder meer betrokken bij het grootschalig participatieproces van de Limburgse Noord-Zuidverbinding, een project dat er naar streeft om de mobiliteit tussen Hasselt en Eindhoven te verduurzamen. In dit project komen vragen rondom gemeenschapsopbouw, ingebed onderzoek en participatie rondom thema’s zoals ruimte voor werk, groen, wonen aan bod.