plandag 2024 logo
Plandag 2024 Zwijndrecht

Privacyverklaring

Wanneer u op deze website persoonsgegevens invoert, worden uw gegevens verwerkt door PlanDag, adres: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. Erik van den Eijnden, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag, Nederland, info@plandag.net .

Uw persoonsgegevens zullen slechts worden verwerkt hetzij om u occasioneel elektronische nieuwsbrieven en andere e-mailcommunicatie toe te sturen, hetzij om u te registreren als deelnemer aan een activiteit van PlanDag, en desgevallend als deelnemer aan de wedstrijd voor de PlanDag-prijs of de Prijs voor de Jonge Planoloog. Wij zullen uw gegevens enkel verwerken indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

De persoonsgegevens die u invoert bij inschrijving op de e-mailcommunicatie, worden verwerkt met behulp van de diensten van MailChimp. Deze gegevens worden opgeslagen op servers in Europa of in de Verenigde Staten van Amerika, en zullen opgeslagen blijven tot u beslist om zich uit te schrijven van onze e-mailcommunicatie. Meldt u zich aan voor een activiteit van PlanDag, dan worden uw gegevens opgeslagen en gebruikt voor de organisatie van deze activiteit. Mits uw toestemming worden uw voornaam, naam en organisatie gedeeld met andere deelnemers en getoond op de website www.plandag.net. Indien u met een schriftelijke bijdrage (paper, opinie of praktijkbespreking) meedingt naar de PlanDag-prijs of de Prijs voor de Jonge Planoloog, worden uw gegevens opgeslagen en gebruikt voor de organisatie van de betreffende wedstrijd.

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft het recht om te verzoeken dat onjuiste gegevens worden rechtgezet en dat uw persoonsgegevens worden gewist. U heeft tevens het recht om een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Om deze acties uit te voeren, gebruikt u de door MailChimp aangeboden tools, die u worden voorgesteld tijdens de procedure ter inschrijving op de e-mailcommunicatie, of richt u uw verzoek aan info@plandag.net.
U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van e-mailcommunicaties te allen tijde in te trekken.

Indien u klacht wenst in te dienen over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, kan u contact opnemen hetzij met de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming in uw land van verblijf binnen de Europese Unie, hetzij met de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland), hetzij met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Belgiƫ).