plandag 2024 logo
Plandag 2024 Zwijndrecht

Inschrijving

Inschrijven voor PlanDag 2024 en het indienen van een abstract kan uitsluitend door online inschrijving via het inschrijfformulier!

Ook dit jaar betaal je direct bij inschrijving je eigen bijdrage aan de PlanDag makkelijk en snel via Ideal of Bancontact. Na aanmelding en betaling ontvang je direct een bevestiging van deelname inclusief betalingsbewijs.

Tarieven

Leden BNSP of VRP: € 150,00.
Niet-leden: € 175,00
Studenten:  € 30,00

Algemene voorwaarden

  1. Uw inschrijving geldt als bestelling.
  2. Uitdrukkelijke annulatie minstens 28 kalenderdagen vóór de PlanDag geeft recht op volledige terugbetaling. Bij annulatie op latere datum of niet-gemelde afwezigheid op de PlanDag zelf, blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd, teneinde de gemaakte kosten (huur zaal, bestelling catering, druk boek, etc.) te dekken.
  3. U kunt een vervanger sturen, mits dit minstens 14 kalenderdagen vóór de PlanDag uitdrukkelijk wordt gemeld.
  4. Indien de PlanDag niet doorgaat, ontvangt u automatisch een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
  5. Het PlanDag-boek is inbegrepen in de inschrijvingsprijs.
  6. Bij annulatie en volledige terugbetaling ontvangt u geen PlanDag-boek.
  7. Het PlanDag-boek kan indien gewenst afzonderlijk worden nabesteld, en zal u, mits uitdrukkelijke bestelling én betaling van de publicatieprijs en verzendkosten, worden nagestuurd.
  8. We wijzen er alvast op dat de Stichting Planologische Discussiedagen een van btw vrijgestelde sociaal-culturele instelling is, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (inschrijvingsnr. 41145589). We hebben geen btw-nummer.
  9. Alle berichten inzake annulatie, vervanging en/of bestellingen dienen verzonden naar info@plandag.net.