plandag 2022
rotterdam

Bijdragen & deadlines

Graag nodigen we u uit deel te nemen aan de dialoog en het debat tussen vakgenoten. Klim in de pen en zet uw ervaringen en gedachten op papier. Dat kan met een Paper, Opinie of Praktijkbespreking. Als u een paper indient, maakt u kans op de PlanDag-prijs of de Prijs voor de Jonge Planoloog. Bij aanmelding voor de PlanDag kunt u aangeven of en welke bijdrage u wilt leveren, en of u wilt meedingen naar een van de awards indien u bij wilt dragen middels een paper. Bij uw aanmelding kunt u ook uw abstract indienen.

Deadline abstracts is 29 maart 2023 – deadline volledige bijdrage is 10 mei 2023
De deadline voor het abstract (max. 250 woorden) is 29 maart 2023; de deadline voor uw definitieve volledige bijdrage is 10 mei 2023.
Het is niet verplicht om een bijdrage te leveren. Ook zonder bijdrage bent u van harte welkom op de PlanDag!

Auteurs kunnen hun volledige en definitieve paper/opinie/praktijkbespreking indienen via papers@plandag.net

Papers, Opinies en Praktijkbesprekingen

De Papers zullen in de deelsessies en de publicatie blijven dienen als kern van een bepaald deelthema: de onafhankelijke wetenschappelijke visie en ‘onderzoeksmatige’ benadering van een bepaald deelthema.
(Middels een paper kunt u meedingen naar de PlanDag prijs of Prijs voor de Jonge Planoloog)

 

De Opinies (opiniestukken) dienen binnen de deelsessies en de publicatie als de professionele (eventueel politiek-bestuurlijke) visies, standpunten en meningen over een bepaald ruimtelijk deelthema: de professionele dialoog- of debatstukken, waarmee een ruimtelijk deelthema vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven wordt besproken.
(Met een opinie kunt u niet meedingen naar de PlanDag prijs of Prijs voor de Jonge Planoloog)

De Praktijkbesprekingen zullen zo veel mogelijk illustratief zijn, een praktijkgerichte verdieping op het hoofdthema of deelthema vormen, en worden ondersteund met actuele cijfers of beelden. De Praktijkbesprekingen dienen in de deelsessies en de publicatie dan ook als illustratieve verdieping op een bepaald onderwerp: om zo een onderwerp van abstract naar concreet niveau te kunnen vertalen.
(Met een praktijkbespreking kunt u niet meedingen naar de PlanDag prijs of Prijs voor de Jonge Planoloog)

Auteurs

Het is mogelijk om met meerdere auteurs een bijdrage te leveren. De eerste naam op de paper, opinie of praktijkbespreking is de hoofdauteur. Per hoofdauteur mogen maximaal 2 bijdragen worden geleverd: er kunnen maximaal 2 papers, opinies, of praktijkbesprekingen worden ingediend met eenzelfde eerste naam: de hoofdauteur. Natuurlijk mogen auteurs daarnaast nog meeschrijven aan meerdere bijdragen als co-auteur; hieraan wordt geen maximum gesteld.
Van de hoofdauteur van een paper, opinie of praktijkbespreking wordt in beginsel verwacht dat hij of zij aanwezig is op de PlanDag, en dat hij of zij ook aanwezig is bij de sessies waarin de bijdrage is ingedeeld om de bijdrage toe te lichten en deel te nemen aan de discussie.

Awards

Op de PlanDag worden twee prijzen uitgeloofd: de prijs voor beste PlanDag-paper en de prijs voor Jonge Planoloog. Onafhankelijke jury’s bepalen de prijswinnaars. Papers worden beoordeeld op wetenschappelijk niveau, belang voor de planologische praktijk, originaliteit en toekomstwaarde. De onderwerpkeuze van het paper is vrij en dus niet gebonden aan het overkoepelende thema. Elke prijs wordt beloond met een bedrag van maximaal € 1000,-.

PlanDag-prijs & Prijs voor de Jonge Planoloog

De auteur(s) van de beste bijdrage aan de PlanDag 2023. Elke paper die niet meedingt naar de prijs voor de Jonge Planoloog, komt hiervoor in principe in aanmerking. Auteurs moeten bij hun registratie aangeven of ze met hun paper wensen mee te dingen naar de PlanDag-prijs. Er wordt ook een prijs uitgereikt aan de meest veelbelovende Jonge Planoloog. Hiervoor komen auteurs van papers in aanmerking die jonger zijn dan 30 jaar (ten tijde van de PlanDag 2023).

Het bestuur van de PlanDag biedt, na toestemming van de auteurs, de winnende papers van de PlanDag-prijs en de Prijs voor de Jonge Planoloog ook ter publicatie aan bekende Belgische, Nederlandse of Belgisch-Nederlandse tijdschriften uit het vakgebied aan. Het winnen van een van deze prijzen is echter geen absolute garantie voor publicatie. Deze tijdschriften kunnen immers, omwille van hun eigen specifieke finaliteit, andere normen voor publicatie hanteren dan de beoordelingscriteria van de betrokken PlanDag-jury’s.

Voertaal

De voertaal op de PlanDag is Nederlands (Vlaams).
Bijdragen (papers, opinies of praktijkbesprekingen) mogen worden ingediend in de Nederlandse of Engelse taal.