plandag 2022
rotterdam

PlanDag najaarsevent 2021: Terugblikken om vooruit te kijken

Veertig PlanDag boeken staan ondertussen in de kast. Zo hebben we een rijk overzicht van de Nederlandse en Vlaamse ruimtelijke planning in handen. Het laat zien welke concepten, projecten, beleid en plannen typerend waren voor de inrichting aan beide kanten van de landsgrens.

Op dinsdag 5 oktober, tussen 15 en 17u, blikken we kort terug op deze 40 jaar geschiedenis. Maar willen we vooral kijken naar wat de komende 40 jaar in petto heeft voor de ruimtelijke planner. We nodigen u dan ook van harte uit om met ons, vanuit het verleden, een mogelijke toekomst te schetsen voor de vier thema’s: wonen, mobiliteit, landschap en energie.

Deelname:

Om deel te nemen vragen we u om voor woensdag 15 september het online inschrijfformulier in te vullen. Vanuit de opgegeven achtergrond, drijfveer of motivaties maken we de definitieve selectie voor de deelnemers per thema, waarbij het inbrengen van verschillende perspectieven voor ons centraal staat. U kunt zich voor meerdere sessies inschrijven, maar dient zich voor elke sessie opnieuw met een unieke drijfveer of motivatie in te schrijven.

De deelnemers worden eind september op te hoogte gebracht en de nodige online link wordt naar het opgegeven email adres verstuurd.

Verslag PlanDag najaarsevent 2021

verslag plandag najaarsevent 2021

Thema’s Najaarsevent

  • Bladerend door de PlanDag-boeken ontdekten we per thema meerdere terugkerende termen. Deze termen zullen we als onderlegger voor de parallelsessies benutten.
  • Voor het thema Wonen zijn deze: stadsvernieuwing, compacte stad, stadsuitbreiding, woonmilieu en particulier opdrachtgeverschap.
  • Bij het thema Mobiliteit kwamen onderwerpen zoals de ruimtelijke structurerende werking van infrastructuur, de mobiliteitseffecten op ruimtelijke ontwikkeling, duurzame (stedelijke) mobiliteit of knooppuntontwikkeling terug.
  • Het thema Landschap ging voornamelijk in op de relatie verstedelijking-open ruimte-landbouw-natuur. Hier zijn de frequent benutte termen: planvorming voor natuur- en recreatiegebieden, milieuplanning, landinrichting, klimaat, platteland, stadsrand.
  • Als laatste het thema Energie. Schijnbaar een recent thema, echter al sinds de eerste boeken vinden we papers die ingaan op de ruimtelijke impact van energie projecten, transport, stromen in de stad, financiële en gebruikersaspecten en collectieve energieprojecten.