Naam Clemens de Olde
werkzaam bij Universiteit Antwerpen
Titel van de bijdrage Den Buiten begint hier: de rol van stedelijke en landelijke ruimte als symbolisch construct in een verstedelijkingsagenda
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

In de sociale wetenschappen wordt het onderscheid tussen stad en land in toenemende mate gezien als een sociale constructie (Dymitrow & Stenseke, 2016). Desondanks blijft dit nog steeds deel uitmaken van de fysieke en mentale realiteit voor veel burgers en beleidsmakers (Stevenson, 2003). Dit geldt zeker in Vlaanderen met haar lange geschiedenis van het stimuleren van landelijk en suburbane bebouwing die geresulteerd heeft in een landschap getypeerd door urban sprawl (De Decker, 2011; De Maesschalck, 2011).

Dit paper beschouwt het stad-land onderscheid als een symbolisch construct dat onderdeel uitmaakt van de “planningscultuur” die gedefinieerd kan worden als ‘the result of the accumulated attitudes, values, rules, standards and beliefs shared by the people involved or the “built environment professionals”’ (Othengrafen, 2012). Het laat zien hoe dit onderscheid een rol heeft gespeeld in het afbakenen van de stedelijke gebieden van Antwerpen en Mechelen die als doel hadden de ruimtelijke versnippering tegen te gaan, de steden te versterken en uiteindelijk de planningscultuur in Vlaanderen te transformeren.

Middels een discoursanalyse worden verschillende rollen van het stad-land onderscheid in planning geïdentificeerd: als sprong voortwaarts; als politieke hulpbron voor zowel lokale besturen als hun oppositie; als middel om een (ander) doel te bereiken; of als complete afwijzing van alles wat stedelijk is. Op deze manier kan de rol van culturele beelden van stad versus land worden gesitueerd om ons begrip van hun effect op planningsprocessen te vergroten.