Naam Tine Segers
werkzaam bij Universiteit Hasselt
Titel van de bijdrage Beyond the urban: the creative potential of the periphery
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Steden zijn in trek, ook onder de creatieven. Ze zijn het centrum van ongekende groei, tomeloze verjonging, innovatie en snelle ontwikkelingen. Maar hoe staat het met de ‘creative class’ in de periferie?
Voor velen is wat buiten een stedelijke omgeving valt -de dorpen en het platteland- een plek van stilstand. In de beeldvorming hangt er een idylle van het ongerepte landschap, een plek voor rust of reflectie, of net een zweem van artistieke armoede en culturele kaalslag omheen. Maar hiermee doen we het platteland tekort. Het platteland en de dorpen staan voor even grote uitdagingen als de steden. Het zijn de aangewezen plekken voor voedselproductie, energiewinning, biodiversiteit en recreatie voor de dichter bevolkte gebieden. Dit brengt urgente ontwerpvraagstukken met zich mee. Vraagstukken waar zowel toegepaste als autonome makers zich in vastbijten. Deze plekken blijven tegelijk ook leefomgevingen en gemeenschappen, waar transformatie vooral door gefragmenteerde, kleinschalige ingrepen plaatsvindt en minder door grootschalige, geplande investeringen. Iets waar de gekende recepten van ‘stad maken’om aanpassing vragen.
Deze paper kadert drie creatieve praktijken, onderzoek door Office for Metropolitan Architecture (NL), community artist Kathrin Böhm (UK) en kunstenaar Gert Robijns (BE), en hun houding ten opzichte van de uitdagingen voor dorpen en het platteland. Het zijn praktijken die zelf een boost krijgen, of die de periferie van nieuwe impulsen voorzien en complementair zijn in aanpak. Hoe gaan ze om met de nieuwe vraagstukken en wat leren ze voor plannen voor de toekomst van de periferie?
De paper hangt samen met een publieke avond in maart 2018 waarvoor interviews zijn afgenomen en waarin de drie makers in gesprek gaan over hun praktijk.