Naam Mariska Kien
werkzaam bij PLANTERRA
Titel van de bijdrage Een brede blik op gedrag in de openbare ruimte
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Nudging. Het klinkt als een hype. En nudging is slechts één van de vele tools.
Het probleem is dat beleidsmakers, stedenbouwkundigen en planologen, etc,. - bevlogen als zij zijn - te vluchtig situaties analyseren en er niet aan toe komen om integraal te denken en te werken. Vanwege de aard van hun opleiding en opgaven zijn ze op zoek naar het ‘ei van Columbus’. Dit bestaat echter niet als het om ‘gedrag’ gaat. Er is een neiging zaken te oversimplificeren, zodat oplossingen eenvoudig en snel gevonden zijn. In werkelijkheid is er een breed palet aan kennis, inzichten en mogelijke maatregelen waarmee op verschillende momenten en op verschillende niveaus invloed uitgeoefend kan worden op gedrag. Begrijpen hoe dit werkt en kritisch met kennis omgaan vergt meer verdieping.
Bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte is het van belang te kijken naar het gebruik en gedragsaspecten. Het gebruik van de openbare ruimte heeft impact op de kwaliteit en de beleving. Zwerfvuil en vernieling leiden bijvoorbeeld tot een negatieve invloed. Oplossingen die gevonden worden met gedragsanalyses, participatie, placemaking, etc. leiden tot de gewenste duurzame verbeteringen.
In het opiniestuk zal ik adviseren om effecten te meten en om in samenwerking met wetenschappers en experts oplossingen te vinden. Aan de hand van voorbeelden wil ik het probleem van een smalle blik toelichten en het advies geven om gedrag beter te leren begrijpen, waarmee effectieve oplossingen worden gevonden.