Naam Tanja Vonk
werkzaam bij TNO
Titel van de bijdrage Gedragsverandering in mobiliteit, met oog voor de omgeving
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Mobiliteit en ruimte zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden: om activiteiten uit te voeren verplaatsen mensen zich op allerlei manieren en momenten. In de ochtend en avond leidt dit vaak tot overbelasting van het mobiliteitssysteem: file op de weg en drukte in het openbaar vervoer. Om deze problemen aan te pakken zetten overheden in op het beter benutten van de bestaande infrastructuur en interventies om het gedrag van de reizigers te beïnvloeden. In deze bijdrage laten we diverse projecten zien waar ruimte, mobiliteit en gedrag bij elkaar komen. Zo is in Amsterdam een fietsstimuleringsproject uitgevoerd vanuit drie invalshoeken: de basis op orde (goede fietsinfrastructuur en -voorzieningen), een aantrekkelijke omgeving én fietsstimuleringsinterventies. Voor andere gemeenten is gekeken naar het concept van ‘verdwijnend autoverkeer’ bij ruimtelijke (her)inrichtingsprojecten. Hierin durven steden, mede door de urgenter wordende lucht- en geluidsproblematiek, steeds vaker ingrijpende keuzes te maken. Mobiliteit is daarbij een van de (weinige) knoppen om voor de korte termijn aan te draaien. Na herinrichting blijkt een deel van het verkeer verdwenen: mensen veranderen hun gedrag. Hierbij kan het nieuwe concept van Mobility as a Service (MaaS) versterkend werken, mensen krijgen makkelijker toegang tot mobiliteit. Maar niet alle mensen zijn hetzelfde en reageren dus verschillend op deze veranderingen. Welke combinaties van interventies effectief zijn, hoe deze het (gewoonte)gedrag van mensen kunnen beïnvloeden en hoe dit uitwerkt op ruimte- en mobiliteit kan ontworpen en verkend worden met de FOUNTAIN aanpak en simulatietool van TNO. Dit illustreren we aan de hand van de gedragsinterventie Spitsmijden.