Naam Paul Rijnaarts
werkzaam bij IFHP.org
Titel van de bijdrage De wegenverkeerswet op de schop!
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

De bromfiets is het meest frustrerende artikel dat ooit is toegelaten in onze lage landen. Super vervuilend, de fietsers in de weg zittend en bovendien veelal in gevaar brengend. Stel derhalve voor alle bromfietsers/scooters naar 50 km/u te tillen (via chip-technologie is dat voor vrijwel alle toegelaten producten zonder meer toepasbaar) en naar de rijweg te verplaatsen. Dit om de fietspaden van dit gedoe te vrijwaren. Vanaf 2018 Europees -breed te verordonneren dat in binnensteden (milieuzone) uitsluitend eclectrisch scooterverkeer wordt toegelaten. Canta's voor zover niiet invalide-betrokken, weg er mee. Dat kan door het gratis parkeren op allerlei stoepen te verbieden en ze ook aan parkeerheffing bloot te stellen. Eenvoudig veranderen van nummerplaat, zodat alleen de echte invaliden nog rechten behouden.