Naam Karim Cherroud
werkzaam bij Urban Connector
Titel van de bijdrage Design Thinking als instrument voor betere beleidskeuzes en gedragsverandering in de publieke ruimte
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Initiatiefnemers van stadsprojecten en ruimtelijke ontwerpers willen steden en wijken aantrekkelijk maken voor bewoners en bezoekers. Ruimtelijk ontwerp is een van de belangrijkste hefbomen om dat te realiseren. Alleen is daarvoor inzicht in het gedrag van bewoners, gebruikers en passanten nodig. M.a.w.: wat maakt dat ze bv. een publieke plek of een bepaald vervoersmiddel wel of niet (zullen) gebruiken? Om tot duurzame gedragsverandering of gebruik te komen, hebben ontwerpers en beleidsmakers inzichten nodig over het bewuste en onbewuste gedrag van hun doelpubliek.

Cocreatie d.m.v. design thinking is hiertoe een ideaal instrument. Via brainstormsessies worden oplossingen voor complexe vraagstukken uitgedacht. Via prototyping worden de uitgedachte oplossingen uitgewerkt en getest. De brainstromsessies bieden de ontwerper de kans te putten uit de (lokale) kennis van respondenten en geven tegelijk een inkijk in de (rand)voorwaarden die voor hen moeten vervuld zijn om een bepaald gedrag te vertonen. Door te experimenteren toetst de ontwerper of de uitgedachte oplossingen en prototypes voldoen aan de complexe realiteit van het dagelijks leven. Het biedt op die manier inzichten in het automatische, niet-beredeneerde gedrag van mensen.

In de paper lichten we verder toe aan welke dimensies van participatie en cocreatie design thinking tegemoet komt en toetsen we aan het 7E-model voor gedragsverandering welke hefbomen tot gedragsverandering het biedt. We illustreren onze stelling ook a.d.h.v. praktijkvoorbeelden in Sint-Amandsberg (Gent) en Antwerpen.