Naam Inge Pennincx
werkzaam bij Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse overheid
Titel van de bijdrage De circusschool verhuist! Wat nu?
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

In 2018 verhuist de populaire circusschool uit Mechelen van een centrumlocatie naar een site buiten de ring. Vanuit ruimtelijk perspectief kan je de nieuwe locatie suburbaan noemen. Het onderzoek startte bij de vaststelling dat de nieuwe locatie een heel ander bereikbaarheidsprofiel heeft dan de oude. Bovendien is te verwachten dat veel leerlingen van de circusschool en hun begeleiders een grotere afstand moeten afleggen naar de circusschool dan nu het geval is. Via een internetenquête is in 2016 bij de gebruikers van de circusschool gepeild naar verplaatsingsgedrag, ketenverplaatsing, perceptie van oude en nieuwe locatie en of ze verwachten dat ze hun gedrag zullen aanpassen.
Hoewel de verhuis nog niet achter de rug is, trachten we met al deze gegevens en kennis uit literatuur in te schatten wat we na de verhuis kunnen verwachten. We doen dit aan de hand van volgende stellingen:
- De herlocalisatie van een recreatievoorziening voor jongeren zal een belangrijk effect hebben op de ketenverplaatsing van begeleiders.
- Jongeren zullen door herlocatie buiten het centrum pas op latere leeftijd zelfstandig naar de (circus)les gaan dan op de huidige centrumlocatie.