Naam Peter Davids
werkzaam bij Universiteit Gent / Afd. Ruimtelijke PLanning & Mobiliteit
Titel van de bijdrage Gedragsbeïnvloeding van huiseigenaren in overstromingsgebieden - Peerinvloed door experts, buren & familie
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Door klimaatverandering en stedelijke uitbreiding neemt het overstromingsrisico in stedelijke gebieden toe. Hoewel dit nog altijd als een overheidstaak wordt gezien (Tempels 2016), hebben overheden steeds meer moeite om wateroverlast te voorkomen: de intensiteit en seizoensgebondenheid van wateroverlast wordt steeds onvoorspelbaarder. Bovendien is in gebieden als Vlaanderen veel overstromingsgevoelig gebied in privaat bezit. Daarom hebben huiseigenaren een cruciale rol in overstromingsbeheer, vooral op kavelniveau. Tot nu toe raadplegen huiseigenaren en huurders onvoldoende de overstromingsrisicokaarten van de overheid en nemen nauwelijks beschermende maatregelen voor hun huis, terwijl deze beschikbaar zijn bij de doe-het-zelfzaken. Een nieuwe tool , een floodlabel, streeft naar beïnvloeding van het keuzeproces van een huiseigenaar (Hartmann and Scheibel 2016).
Maar hoe beïnvloedt je het gedrag van bewoners in gebieden met overstromingsrisico zodat zij beschermende maatregelen zullen nemen aan huis? De keuze om wel/geen maatregelen te nemen hangt af van de risicobeleving. Deze wordt beïnvloed door o.a. eerdere ervaringen met overstromingen, kennis van de kans op overstromingen, de verwachte impact, en geloof in aanpasbaar vermogen (Grothmann and Reusswig 2006, Wachinger, Renn et al. 2013). Hierachter schuilen sociaalpsychologische principes zoals de invloed van levendig bewijs, de wet van kleine getallen, of een ongekend optimisme. De invloed van overstromingsexperts, familie en buren beïnvloedt mogelijkerwijs eveneens de besluitvorming uit ervaringen met o.a. het Energie Prestatie Certificaat (van Middelkoop, Vringer et al. 2017), maar is nog beperkt onderzocht voor het overstromingsbeheer (Lo 2013). Op basis van een enquête onder huiseigenaren in de Vlaamse steden Geraardsbergen, Sint-Pietersleeuw en Lebbeke onderzoeken we deze peer-invloed.
De eerste resultaten laten zien dat peers een belangrijke informatiebron zijn voor huiseigenaren. De vraagt rijst hoe peer-invloed kan worden geïntegreerd in een governanceproces voor overstromingsbestendige steden.
Literatuur

Grothmann, T. and F. Reusswig (2006). "People at Risk of Flooding: Why Some Residents Take Precautionary Action While Others Do Not." Natural Hazards 38(1-2): 101-120.

Hartmann, T. and M. Scheibel (2016). "Flood Label for buildings – a tool for more flood-resilient cities." E3S Web of Conferences 7: 13006.

Lo, A. Y. (2013). "The likelihood of having flood insurance increases with social expectations." Area 45(1): 70-76.

Tempels, B. (2016). Flood Resilience: a Co-evolutionary appraoch Groningen, InPLanning.

van Middelkoop, M., et al. (2017). "Are Dutch residents ready for a more stringent policy to enhance the energy performance of their homes?" Energy Policy 105: 269-282.

Wachinger, G., et al. (2013). "The risk perception paradox--implications for governance and communication of natural hazards." Risk Anal 33(6): 1049-1065.