Naam Pascal De Decker
werkzaam bij Fac. Architectuur KU Leuven
Titel van de bijdrage Geen mensen zoals wij? Over de kloof tussen burgers en planners en hoe die te overbruggen
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

De afgelopen jaren hebben we met onze onderzoeksgroep op diverse plaatsen (dorpen, steden, suburbane gemeenten) in Vlaanderen tientallen diepte-interviews gedaan waarin werd gepeild naar de motivaties van woning- en woonplaatskeuzen. Iets te kort door de bocht samengevat, zijn terugkerende argumenten naast het verwerven van eigen (grote) woning met een tuin: rust, privacy, en homogeniteit; kortom een omgeving vrij van hinder. En ook stadsbewoners willen dat. Uit allerlei surveys blijkt dat de dominante woonwens nauwelijks wijzigt. Bovendien ligt de satisfactie buitengewoon hoog, ook al moet men met de auto voortdurend van hot naar her rijden.
Aan plannerzijde – in Vlaanderen momenteel het luidst verkondigd door de bouwmeester - horen we iets totaal anders. Pleidooien voor kleiner wonen, compacter, mix, levendiger en verplaatsingen te voet en met de (bak)fiets.
Dieper kan de kloof niet zijn. Zijn de mensen dan niet zoals wij? In deze paper argumenteren we, ten eerste, dat de Vlaamse planners niet geïnteresseerd zijn in wat mensen wensen, waardoor hun (vaak abstracte) concepten steeds weer op een koude steen vallen. Daardoor, ten tweede, negeren ze diep geworteld (‘normaal’) gedrag en kunnen ze, ten derde, niet weten hoe ze gedragsveranderingen en een alternatief normaal te weeg moeten brengen.
Betekent dit dat we ‘de mensen’ moeten geven wat ze willen? Geenszins. Ruimtelijk plannen is een vak en een goede (betere) ruimtelijke ordening heeft zowel op individueel als op maatschappelijk vlak merites. Alleen lijkt de ruimtelijke planning, verstrikt als ze is in een eigen jargon, de link tussen een goede ruimtelijke orde en een betere samenleving niet meer te kunnen leggen. We zullen, ten vierde, argumenteren dat, wil de ruimtelijke ordening weer impact hebben, ze opnieuw een maatschappelijk verhaal zal moeten vertellen.