Naam Jakob Vandevoorde
werkzaam bij endeavour
Titel van de bijdrage something old, something new, something borrowed, something blue
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

De integratie van planningspraktijk en inzichten en methoden uit de sociale wetenschappen is een langdurig en complex proces. Als bureau voor sociaal-ruimtelijk onderzoek zijn we binnen endeavour de afgelopen vier jaar aan de slag gegaan met deze uitzonderlijke uitdaging. Tegelijkertijd heeft elk van de individuele leden van Endeavour doorheen de jaren zelf een raamwerk proberen te ontwikkelen waarin planningspraktijk en specifieke perspectieven uit sociologie, geografie, architectuur, filosofie en kunst elkaar aanvullen. Voor de Plandag 2018 proberen we deze samen te brengen.
In de paper beschrijven we onze zoektocht naar een gemeenschappelijk kader. We doen een poging de rol van de planner vanuit haar sociaal-ruimtelijke expertise te herdefiniëren en beschrijven stap voor stap hoe onderzoek en praktijk hand in hand kunnen gaan.
De paper is het resultaat van een intern onderzoekstraject dat binnen endeavour werd opgezet. In verschillende sessies hebben we vanuit de individuele reflecties van de leden van endeavour als bureau proberen terugblikken op onze eigen praktijk. Tijdens de Plandag 2018 vervolgen we graag deze reflectie met het bredere professionele veld.