Naam Hans Leinfelder
werkzaam bij KU Leuven-Faculteit/Departement Architectuur
Titel van de bijdrage Kom op tegen verharding! Pleidooi voor een antirookcampagne in het Vlaams ruimtelijk beleid
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Herinnert u het zich nog dat u zich, na een avondje op restaurant of café ’s avonds, omkleedde en het gevoel had dat u als het ware een asbak over het hoofd trok? Dat is vandaag voltooid verleden tijd. Op een kleine twintig jaar slaagde een zeer gerichte, door de overheid aangestuurde campagne er samengevat in om, zonder bloederige burgeropstanden, de gedragsregels binnen onze samenleving met betrekking tot roken drastisch te wijzigen.
Verschillende studies tonen ondertussen reeds genoeg aan dat een ongebreidelde ruimtelijke groei, net zoals roken, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van onze samenleving. De tijd lijkt dan ook meer dan rijp voor een anti-verhardingscampagne met eenzelfde voortvarendheid en logica als bij het roken. De paper verkent de succesfactoren van de antirookcampagne en spiegelt deze aan het huidig Vlaams ruimtelijk beleid. Automatisch komen de kritische basisbestanddelen voor een succesvolle actie ‘Kom op tegen verharding’ naar boven!
Als deze campagne ook twintig jaar neemt om ten volle door te werken, dan maakt de politieke ambitie van een betonstop in 2040 de urgentie zeer groot om vandaag te starten. Het gat dat gaapt tussen ‘het plan’ en hoe mensen daadwerkelijk met de ruimte omgaan, mag daarbij niet verzinken in een ziekmakende empathie voor Vlamings vrijheid.