Naam Tim Devos
werkzaam bij endeavour
Titel van de bijdrage Een belevingsonderzoek naar Vlaamse stationsomgevinge
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Knooppuntontwikkelingen zijn complexe projecten met een groot aantal betrokken actoren. Dit maakt dat ze voornamelijk top-down worden vormgegeven. Het succes ervan zal uiteindelijk door de eindgebruiker bepaald worden. Die eindgebruiker is niet enkel de pendelaar zelf, maar het gaat ook om zij die wonen en werken in de stationsbuurt. In een belevingsonderzoek dat deel uitmaakt van de evaluatie van de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de Vlaamse hoofdstations gaat Endeavour in opdracht van Departement Omgeving op zoek naar diverse ervaringen en verhalen bij de vernieuwing van recente stationsomgevingen. Hierbij gaat het niet enkel om de afgewerkte staat. Stationstransformaties nemen tijd en dat betekent dat een werffase voor een lange tijd beslag zal leggen op het publieke leven. Het onderzoek belicht enkele gebruiksaspecten die belangrijke ontwerpvraagstukken vormen. Zoals, hoe gaan we om met een omgeving die dient als transferruimte maar tegelijkertijd ook een plek zal zijn waar vooral jongeren altijd zullen ontmoeten en hangen? Of, hoe gaan we om met publieke ruimte die omwille van de grote doorstroom op piekmomenten ruim gedimensioneerd hoort te zijn maar bij avond vaak desolaat en onveilig aanvoelt. Andere belangrijke conclusies vormen aandachtspunten naar procesvoering. Hoe garanderen we de leefbaarheid doorheen een traject dat vaak langer dan tien jaar duurt? Of hoe zorgen we voor de nodige gedragsverandering bij een project dat steeds een meer gecompliceerde of verhoogde stedelijkheid met zich meebrengt? Voor Plandag 2018 gedrag()en ruimte, zullen Endeavour en Departement Omgeving de voornaamste bevindingen en methodologische lessen bespreken aan de hand van een paper.