Naam Anne Witteveen
werkzaam bij H2Ruimte
Titel van de bijdrage Zelf leren veranderen
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Goede ruimtelijke ordening is een balans tussen druk en rustig, tussen massa en ruimte, tussen grijs en groen/blauw, tussen wij en ik, en zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. En dat is ons gezamenlijk streven. Om te komen tot deze goede ruimtelijke ordening worden er voortdurende keuzes gemaakt door individuen, afdelingen en besturen. Maar niet iedereen is zich even bewust van de keuzeprocessen om tot besluit- of projectvorming te komen.

Door kennis van gedragswetenschap kunnen we als professionals sturen op bewustwording en gedragsverandering mede door de gevolgen van keuzes inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Daarbij gaat het niet alleen om mensen die professioneel bij de ruimtelijke ordening betrokken zijn, maar ook om bewoners die invloed willen uitoefenen op hun leefomgeving.

Voor beide groepen is een andere manier van aanpak nodig en die brengen wij in ons werk ook tot uiting. Wij begeleiden en faciliteren. In alle gevallen is het de kunst om mensen zelf te laten ontdekken, ervaren en leren. Zo benutten wij de kennis uit het gebied en creëren betrokkenheid en eigenaarschap. Met als doel om het denken en handelen van mensen te veranderen.

De projecten die wij doen zijn veelal te plaatsen in categorieën zoals netwerkprojecten, praktijkgemeenschappen, visies op de ondergrond en inrichten op buurtniveau. Middels een aantal projecten uit deze categorieën neem ik jullie mee hoe wij als bureau inspelen op keuzes en gedrag.