Naam Kathelijne Toebak
werkzaam bij Departement Omgeving (Vlaamse overheid)
Titel van de bijdrage De (on)wil om samen te werken. Sentimenten in het regiodebat.
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

zie Geoffrey Vanderstraeten