Naam Sylvianne Van Butsele
werkzaam bij departement Omgeving
Titel van de bijdrage De (on)wil om samen te werken. Sentimenten in het regiodebat – Geoffrey Vanderstraeten, Sylvianne Van Butsele, Kathelijne Toebak
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

zie Geoffrey Vanderstraeten