Naam werkzaam bij Titel van de bijdrage
Gulay AydoganProvincie Limburg
Seppe De Blustendeavoursomething old, something new, something borrowed, something blue
Beitske BoonstraUniversiteit Gent
Martijn van den BoschStec Groep
Geiske BoumaTNO, Strategy and Policy
Kobe BoussauwVrije Universiteit Brussel - Cosmopolis Centre for Urban ResearchOp zoek naar de Brusselse metropool: een kwestie van schaal en georganiseerde verstedelijking
Bjorn BrackeOMGEVINGDe maakbaarheid van een duurzame wooncultuur
Karim CherroudUrban ConnectorDesign Thinking als instrument voor betere beleidskeuzes en gedragsverandering in de publieke ruimte
Peter DavidsUniversiteit Gent / Afd. Ruimtelijke PLanning & MobiliteitGedragsbeïnvloeding van huiseigenaren in overstromingsgebieden - Peerinvloed door experts, buren & familie
Pascal De DeckerFac. Architectuur KU LeuvenGeen mensen zoals wij? Over de kloof tussen burgers en planners en hoe die te overbruggen
Tim DevosendeavourEen belevingsonderzoek naar Vlaamse stationsomgevinge
Eva Van EenooVUB/CosmopolisHeeft de kwaliteit van fietsinfrastructuur of het voorzieningenniveau langs fietsroutes een impact op de routekeuze van fietsers in Gent?
Erik van den EijndenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat
Merel GoossensIntercommunale LeiedalCriminaliteitspreventie en stedelijk design: mogelijkheden en beperkingen
Mireille GroetMinisterie van BZK
Johannus van HoofNDVR cvbaNaar een nieuw instrumentarium voor een kindvriendelijke stad (Gezamenlijke bijdrage van Jan van Hoof, Tim Devos, Daan Van Tassel, Katelijne Wouters, Maarten Loopmans, en Filip Marrécau)
Mariska KienPLANTERRAEen brede blik op gedrag in de openbare ruimte
René van der LecqDepartement Omgeving Vlaanderen
Hans LeinfelderKU Leuven-Faculteit/Departement ArchitectuurKom op tegen verharding! Pleidooi voor een antirookcampagne in het Vlaams ruimtelijk beleid
Dieter LeyssenLSE Cities programmeTijdelijk gebruik als verzet. De case study van de Brusselse Noorwijk.
olga van der lindenStudio LindeMeer spelen met gedrag en (de) ruimte: dé sleutel tot creatievere, inclusievere en effectievere stedelijke ontwikkelingen?!
Isabelle LorisVlaams Planbureau voor OmgevingHet experiment. Een verbeeldende kijk op ouder worden.
Kristine Mouritsgemeente Nijmegen
Clemens de OldeUniversiteit AntwerpenDen Buiten begint hier: de rol van stedelijke en landelijke ruimte als symbolisch construct in een verstedelijkingsagenda
Inge PennincxVlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse overheidDe circusschool verhuist! Wat nu?
Ann Pismandepartement Omgeving - VPO(Hoog)Bouwen in Vlaanderen. Hoe het ruimtelijk rendement meten en beïnvloeden?
HAnneke PutsTNOMeer spelen met gedrag en (de) ruimte: dé sleutel tot creatievere, inclusievere en effectievere stedelijke ontwikkelingen?!
Paul RijnaartsIFHP.orgDe wegenverkeerswet op de schop!
Brent RoobaertVereniging van de Vlaamse Provincies
Joren SansenAGORA (& Vrije Universiteit Brussel)
Jan SchreursKU LeuvenGedragsverandering door gedeelde verbeelding
Tine SegersUniversiteit HasseltBeyond the urban: the creative potential of the periphery
kaat smetsdepartement Omgeving, afdeling Juridische en BeleidsontwikkelingOnder de waterlijn – Culture eats strategy for breakfast
Annelies StaessenAfdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning - UGentFilm & de horizontale metropool. Hoe draagt de Vlaamse film bij aan veranderende percepties, besluit- en beleidsvorming over de Vlaamse ruimte, met als case study de Vlaamse steenwegen?
Yelena TheyssensQuadrant bvba
Kathelijne ToebakDepartement Omgeving (Vlaamse overheid)De (on)wil om samen te werken. Sentimenten in het regiodebat.
Ive Van Bouwelstad TurnhoutDe ruimtelijk professional als gewoontedier
Sylvianne Van Butseledepartement OmgevingDe (on)wil om samen te werken. Sentimenten in het regiodebat – Geoffrey Vanderstraeten, Sylvianne Van Butsele, Kathelijne Toebak
Kris Van Nieuwenhoveprovincie Antwerpen
Daan Van Tasselstad LeuvenNaar een nieuw instrumentarium voor een kindvriendelijke stad (Gezamenlijke bijdrage van Jan van Hoof, Tim Devos, Daan Van Tassel, Katelijne Wouters, Maarten Loopmans, en Filip Marrécau)
Luc Vander ElstVlaamse Landmaatschappij
Geoffrey VanderstraetenDepartement OmgevingDe (on)wil om samen te werken. Sentimenten in het regiodebat.
Elke VanemptenILVO
Thomas VanoutriveOnderzoeksgroep voor StadsontwikkelingHoe planners burgers verleiden om minder auto te rijden
Tanja VonkTNOGedragsverandering in mobiliteit, met oog voor de omgeving
Jacqueline VrolijkMinisterie van BZK
Rien van de Wallperspective.brussels
Anne WitteveenH2RuimteZelf leren veranderen
Jan Zamandepartement Omgeving Vlaanderenzoektocht naar een typologie van economische lokaties
 Naam werkzaam bij Titel van de bijdrage